سوالات کاربران و شرایط ارسال

  • برای مشتریان تهران بیشتر توسط پیک ارسال میشود، و بنا به درخواست مشتری توسط پست هم میتوانیم ارسال کنیم!!
  • برای مشتریان شهرهای دیگر بسته به نوع انتخاب مشتری با تاپاکس، پست پیشتاز، یا سفارشی ارسال میگردد!
  • برای مشتریان خارج از کشور از طریق پست خارجه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد!