قوانین و مقررات

۱٫هرگونه خرید در سایت قابل پشتیبانی و پیگیری میباشد!
۲٫لطفا اطلاعات موقع خرید را به درستی وارد کرده و نزد خود نگه دارید!
۳٫کم شدن پول از حساب شما به منزله انجام موفق خرید نیست!
۴٫ در صورت کم شدن پول از حساب و نمایش پرداخت ناموفق ، پول شما ظرف حداکثر ۷۲ ساعت به حساب شما برگشت داده میشود!