نحوه برگشت کالا ثبت شکایت

محصولات ما قبل از ارسال چک و تست میشود اگر مشکلی باشد تا ۲۴ ساعت ضمانت برگشت کالا داریم.

در صورت هر گونه مشکل یا شکایت با شماره ۰۹۳۸۹۹۵۵۰۵۶ -۰۹۳۵۷۹۷۰۸۴۷
یا آی دی تلگرام زیر ارتباط برقرار کنید

http://telegram.me/mosiutoy7