آرپیچی تیر ژله ای

    • نام برند: -
    • کد کالا: A147

    این تفنگ دارای تیر های ژله ای میباشد که درد ندارد .
    این تفنگ آرپیچی دارای لیزر میباشد، بهمراه قوطی تیر و تیر های اضافی و باتری
    این تفنگ شارژی هست و شارژر آرپیچی همراهش هست